Powerpeers

Powerpeers
Onderdeel van Vattenfall

Als gevolg van een volatielere energiemarkt, onder andere door de oorlog in Oekraïne, werd heel Nederland – en daarmee ook energieplatform Powerpeers – geconfronteerd met een sterke toename van schommelende prijzen. Een tijd lang waren er zelfs helemaal geen contracten met een vaste prijs!

Voorlopers in de energietransitie

Powerpeers is een energieleverancier met een missie om het leven samen groener te maken. Het platform van Powerpeers geeft consumenten de mogelijkheid om energie rechtstreeks met anderen te delen. Ze verbinden opwekkers die stroom over hebben met afnemers die stroom nodig hebben. Hierdoor maken aangesloten consumenten optimaal gebruik van opgewekte energie en wordt er gezorgd voor elkaar én voor een groener Nederland.

 

“Flexibiliteit is voor Powerpeers van groot belang, deze oplossing biedt ons dat. Doordat we nu heel snel zowel nieuwe producten als prijzen kunnen introduceren, zijn we in staat om sneller te reageren op marktontwikkelingen. Vandaag bedacht en morgen geïmplementeerd.”

– Jeanette Demmenie

Omgaan met de energiecrisis

Als gevolg van een volatielere energiemarkt, onder andere door de oorlog in Oekraïne, werd Powerpeers geconfronteerd met een sterke toename van schommelende prijzen. Het verdwijnen van vaste energiecontracten, de onzekerheid rond variabele prijzen en de al dan niet tijdelijke opkomst van het ‘modelcontract’ bleek een grote uitdaging. Er was behoefte aan een oplossing die flexibel en onderhoudsvriendelijk was, waarbij de prijzen voor nieuwe klanten op dagbasis aangepast konden worden. Ondertussen moest de business wel gewoon door blijven draaien. Dat lijkt simpel, maar met een markt die voornamelijk gericht was op vaste contracten of variabele prijzen over langere perioden, vroeg dat om een grote wijziging in de systemen en bedrijfsprocessen.

Meer flexibiliteit, zonder klantimpact

De kern van de voorgestelde oplossing ging over het vastleggen van contract- en producteigenschappen op klantniveau. Hierdoor kon elke klant een contract afsluiten met specifieke eigenschappen, zoals prijs en looptijd. Deze eigenschappen kunnen dagelijks veranderen, waardoor er met de voorgestelde oplossing maximale flexibiliteit werd geboden. Een nieuw product met afwijkende looptijd of prijs is nu in een handomdraai ingericht en aangeboden aan de klant.

Bij aanvang van het project werden eerst de bedrijfsprocessen en logica in kaart gebracht. Pas daarna maakten we de nodige aanpassingen aan de facturatiesystemen, waarbij met de betrokken applicatiespecialisten richtlijnen werden opgesteld over datastructuren. Deze parallelle ontwikkeling verkortte de doorlooptijd van het project.

De concrete technische oplossingen die zijn toegepast, omvatten onder andere:

  • het vastleggen van verschillende producten en type contracten op klantniveau;
  • het creëren van nieuwe tariefperioden bij tariefwissels voor relevante klanten;
  • het genereren van rapportages om inzicht te verschaffen in verkoopcijfers en bruto marges;
  • een uitgebreide datamigratie om historische producten en prijzen volgens de nieuwe structuur te laten werken.

Snel en adequaat reageren

Powerpeers heeft nu een solide basis om de positie in de energiemarkt verder te versterken. Het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden draagt bij aan meer flexibiliteit en handelingssnelheid richting de markt. Hoewel het moeilijk is om dit in concrete cijfers uit te drukken, heeft Powerpeers nu de mogelijkheid om snel en adequaat te reageren op veranderende marktomstandigheden, wat essentieel is om concurrerend te blijven in de Nederlandse energiemarkt. Bovendien is de time-to-market van nieuwe producten aanzienlijk verkort en de handelingssnelheid verhoogd. Door directe aanpassing van de prijzen bij nieuwe inkoop, kan Powerpeers nieuwe klanten een prijs bieden die gebaseerd is op het actuele inkooptarief.