Onze diensten

Digitale transformatie vraagt om slimme, doelgerichte automatisering van bedrijfsprocessen en integratie van systemen. Maar ook om een slimme aanpak waarmee we dat kunnen realiseren. Daarvoor hebben we een dienstenmodel ontwikkeld dat je daarbij helpt. Vier duidelijke pijlers die naadloos op elkaar aansluiten en ervoor zorgen dat de systemen en processen zo worden ingericht dat zij als één organisch geheel werken in dienst van jouw ondernemingsdoelstellingen. Voor een digitale transformatie die echt werkt.

Integratie

Veel bedrijven maken vaak gebruik van verschillende gespecialiseerde softwarepakketten. Logisch, maar wanneer er gebruik gemaakt wordt van meerdere pakketten met overlappende functionaliteiten kunnen er problemen ontstaan. Inconsistentie in gegevens, overlappende data. Met de dienst ‘integratie’ zorgen we ervoor dat de juiste data op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar is. Zo worden gespecialiseerde pakketten zo efficiënt mogelijk benut zonder dat de organisatie onnodig belast wordt met de controle en validatie van gegevens.

Processen

De dienst ‘processen’ sluit naadloos aan op integratie. Waar het bij integratie draait om een technische behoefte is ‘processen’ opgezet vanuit een bedrijfsmatige behoefte, dus in dienst van de gebruiker. Middels Business Processes Modeling zorgen wij voor een feilloze automatische aansturing van gebeurtenissen, acties en data, in dienst van jouw bedrijfsdoelstellingen. Zo creëren we inzicht door datastromen uit verschillende systemen efficiënt te combineren en kunnen we zorgen voor externe aansturing van de verschillende systemen zónder tussenkomst van de gebruiker, maar puur op basis van gebeurtenissen. De processen komen tot leven via een heldere visualisatie, zodat deze makkelijk kunnen worden gecontroleerd en direct duidelijk wordt waar zich eventuele bottlenecks bevinden.

Platform

Om de integratie van systemen en automatische aansturing van processen overzichtelijk, snel en robuust in te kunnen richten, bieden we onze klanten een technisch platform dat zowel in de cloud als lokaal te hosten is. Het biedt alle tools om te voorzien in integratie tussen systemen, het automatisch aansturen van bedrijfsprocessen, monitoring en rapportage.

Bestaande of nieuwe integraties

Bij de integratie tussen systemen kan gebruik worden gemaakt van ongeveer 200 bestaande integraties. Maar het toevoegen van nieuwe integraties op basis van behoefte is ook altijd mogelijk.

BPMN 2.0 standaard

Het automatisch aansturen van bedrijfsprocessen wordt gerealiseerd middels de BPMN 2.0 standaard. Deze BPMN processen (flowcharts) kunnen door ons, door onze klanten of gezamenlijk worden opgesteld en ingeladen in het platform.

Correcte uitvoer

Het platform draagt de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoer op basis van het BPMN model.

Inzichtelijke cockpit

Het beheer en onderhoud van de integraties en processen verloopt via onze cockpit, waarbij je de beschikking hebt over een uniek grafisch inzicht in de integraties en lopende processen.

Interactie met processen

Het platform laat gebruikers interacteren met processen.

Consulting

Onze jarenlange ervaring in het integreren van systemen, het analyseren en het modelleren van bedrijfsprocessen en het implementeren en integreren van deze processen, heeft gezorgd voor een enorme bron aan kennis. En die kennis delen we graag via consulting. Wij zijn van mening dat onze kennis en kunde complementair zijn aan de IT-oplossingen die onze klanten al hebben gekozen. Wij zorgen dat alles effectief samenwerkt en tillen het geheel naar een hoger niveau, zonder dat er ingrijpende veranderingen in de organisatie nodig zijn. Zo laten we IT weer vóór je werken.

Lorem Consetetur

Lorem Consetetur

Lorem Consetetur