CDD & Automatisering

Hoe haal je meer uit je Customer Due Diligence?

7 september 2022

CDD-processen gaan meestal nog steeds over het controleren van nieuwe potentiële klanten. In de praktijk zijn de mogelijkheden echter een stuk uitgebreider.

Zo krijg jij meer overzicht in je debiteurenrisico's

In een vorig artikel spraken wij al eens over de Customer Due Dilligence (CDD) check en het uitvoeren van een risicoanalyse, om te bepalen of er wel zaken gedaan moet worden met een potentiële klant. Dit is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces, zeker als er grote bedragen in het spel zijn en de marge per klant hier duidelijk tegenop weegt. Maar wat als dat niet het geval is?

Wanneer je diensten aan consumenten verkoopt met een gemiddelde marge van € 100,- per klant op jaarbasis, dan is vooral het volume belangrijk. Natuurlijk ben je alleen geïnteresseerd in welwillende klanten, die op z’n minst de intentie hebben om op tijd te betalen. Maar hoe realiseer je dit zonder een al te agressief deurbeleid te voeren?

Bewezen onwelwillendheid

Een eerste stap is om potentiële klanten, die bewezen hebben niet te willen of kunnen betalen, te identificeren. Daarvoor kan het Centraal Insolventieregister gebruikt worden; dit bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen.

Om het risico nog verder in kaart te brengen, zijn er diverse mogelijkheden die uitsluitsel geven op basis van

een kredietscore. Deze controles zijn niet gratis, zoals het Centraal Insolventieregister, maar worden door commerciële partijen tegen een relatief laag bedrag uitgevoerd. Wat er vervolgens met deze score gebeurt, is aan jou als de aanbieder van het product of de dienst. Denk bijvoorbeeld aan het volledig afwijzen van de klant, maar ook het vragen om vooruitbetaling of een borg behoren tot de mogelijkheden.

Goede CDD-processen beginnen bij het identificeren van het probleem

Grip krijgen op debiteurenrisico

Bij CodeCast hebben we ruime ervaring met het koppelen van bedrijfssystemen aan diverse kredietinformatiebureaus zoals EDR en Focum. De informatie die zij verstrekken kan nuttig zijn in meerdere bedrijfsprocessen. Wil je alleen nieuwe klanten scannen? Of heeft een periodieke controle op de bestaande klantenbase ook nut? Wij adviseren uiteraard graag bij het in kaart brengen van de processen en mogelijke optimalisaties.

Naarmate een klant langer producten of diensten afneemt ontstaat er intern ook een schat aan waardevolle informatie. Denk bijvoorbeeld aan het betaalgedrag; zijn daar trends in te herkennen? Een klant met wie je een langdurige relatie hebt en die altijd op tijd betaalt, mist opeens een maandelijkse nota. Wat is de kans dat deze

klant ook de volgende nota niet op tijd zal voldoen? En hoe groot is de kans dat het klantenaccount op den duur op de lijst van wanbetalers terechtkomt?

Door bedrijfsprocessen op dit soort vragen in te richten en proactief te handelen is een relatie wellicht te redden of kan financiële schade voorkomen worden. De manier waarop dit gebeurt hangt af van waar jij als ondernemer je prettig bij voelt. Deze optimalisaties hoeven niet altijd grote impact te hebben op de business processen. Een oplossing kan zo simpel zijn als tijdig contact opnemen en vragen naar de situatie. Misschien kan het aanbieden van een betalingsregeling uitkomst bieden? Of kan hierdoor in een vroeg stadium achterhaald worden dat het risicoprofiel van deze klant is veranderd, en daarmee dus ook de manier van zaken doen. Ongeacht de aanpak wordt het debiteurenrisico een stuk overzichtelijker.

Een menselijk deurbeleid creëren op basis van data

CDD is op meerdere manieren inzetbaar

Met CDD als onderdeel van de bedrijfsprocessen zijn verschillende doelen te bereiken. Meestal wordt er direct gedacht aan het vooraf controleren van potentiële klanten en partners of een deurbeleid. Het is echter net zo goed mogelijk CDD in te zetten om medewerkers meer informatie te verstrekken voor effectievere klantbenadering. Of zelfs de klantbeleving als doel op zich, door op basis van een trendbreuk in het betaalgedrag pro-actief een betalingsregeling of uitstel aan te bieden. Door datagedreven en procesmatig te werk te gaan zijn de mogelijkheden eindeloos. Het platform van CodeCast biedt alle handvatten om ook jouw processen onverstoord te automatiseren, ongeacht het doel.

CodeCast en de oplossingen voor jouw CDD processen

Wil je meer weten over onze visie op CDD en hoe je dat met ICT-oplossingen in jouw bedrijf of afdeling kan implementeren? Kom in contact met Frans. Hij vertelt je er graag meer over en kan je onze ontwikkelingen en oplossingen laten zien op het gebied van het automatiseren van je CDD-processen.

Dit is het tijdperk van de digitale transformatie

Van big data, kunstmatige intelligentie en instant service. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en verwachtingen veranderen net zo snel mee. Mensen verwachten steeds meer. En ze verwachten het nú. Dit vraagt om een nieuw soort efficiency, om optimalisatie tot ver achter de komma. Het vraagt om slimme, doelgerichte automatisering van bedrijfsprocessen en integratie van systemen die dat mogelijk maakt.

Als je het ons vraagt gaat digitale transformatie over efficiency én over mensen. Over directe resultaten én over de toekomst van jouw bedrijf. CodeCast. Your guide in digital transformation.