CDD & Automatisering

Hoe maak je als organisatie je bedrijfsvoering CDD proof?

17 maart 2022

Hoe zorg je voor een adequate en efficiënte CDD proof bedrijfsvoering? Met automatisering krijg je het inzicht, de controle en de bewijsvoering die je nodig hebt.

Customer Due Diligence: een uitdaging voor de moderne ondernemer

Het aangaan van nieuwe zakelijke relaties wordt de aankomende jaren een stuk riskanter. Om fraude en witwassen te voorkomen eist de wetgever dat bedrijven, die overeenkomsten sluiten met klanten, een risicoanalyse maken als bewijsvoering van zorgvuldigheid. Het primaire doel van een Customer Due Diligence (CDD) check is om een beeld te krijgen van eventuele financiële risico’s bij een samenwerking. Het CDD risicoprofiel wordt gevormd door onder andere gegevens met betrekking tot kredietwaardigheid, curateleregister en het KvK register samen te voegen. Databronnen zoals het insolventieregister of het PEP register geven aanvullend inzicht en bieden meerwaarde in je CDD en besluitvorming: ga ik wel of niet in zee met deze potentiële koper of klant? 

De nood voor adequate CDD proof bedrijfsvoering is hoog

Het CDD proces is noodzakelijk, maar kan tegelijkertijd ook vervelend zijn voor de uitvoerende organisatie of de ondernemer in kwestie. Het zorgt vaak voor extra werk in de verschillende bedrijfsprocessen. Zonder een solide aanpak betekent dit veel tijdverlies en bijkomende organisatorische uitdagingen waar de core business niet op zit te wachten.

Het is daarom ontzettend belangrijk om als organisatie te zorgen voor een adequate CDD proof bedrijfsvoering. Inzicht en controle is van belang om dwars door alle verschillende lagen van een bedrijf een meetbaar inzicht te hebben in de klant. Kortom: veel vragen en zo mogelijk nog meer uitdagingen. Er dienen zich direct een aantal vragen aan:

Welke stappen moet ik nemen om aan de CDD wetgeving te voldoen?

Op welke wijze kan ik dit binnen mijn organisatie automatiseren, inzichtelijk maken en monitoren?

Hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers en klanten hier zo min mogelijk last van hebben?

Customer Due Diligence in context

Uit verschillende databronnen komen een aantal zaken naar voren die nadere aandacht verdienen met betrekking tot een nieuwe potentiële zakenrelatie ‘’A’’. Na een zorgvuldige analyse blijkt uit de data van deze case dat er op een schaal van een tot tien een risicocijfer van acht wordt gegeven. Na het afwegen van de data en de case wordt er in dit geval de keuze gemaakt om geen zaken te doen met ‘’A’’. Het lastige aan CDD is dat identieke data in een andere context een compleet ander risicoprofiel kan opleveren.

In de eerste situatie is de conclusie dat er beter geen zaken gedaan kan worden, terwijl er in een andere case een aanvaardbaar risico kan worden genomen. Context, data en analyse zijn van groot belang om een juiste beoordeling te kunnen maken. Waar er bij klant ‘’A’’ met een risicocijfer van acht alle alarmbellen af gaan, kan dit bij klant ‘’B’’ in theorie minder of zelfs geen problemen opleveren. Als we het hebben over CDD is daarom alles afhankelijk van de situatie.

Risk analyse ‘A’

Risk analyse ‘B’

CDD en de kracht van data-automatisering

Voorkomen van CDD missers

Steeds vaker zullen bedrijven zich genoodzaakt zien om een volledig beeld van hun klant te hebben. Zowel bij nieuwe als bestaande relaties. Het voorkomen van CDD missers, door tijdig in beeld te hebben welke risico’s een onderneming loopt, zal bijdragen aan het voorkomen van fraude en witwassen. Je moet bij de wetgever kunnen aantonen dat je er als organisatie zoveel mogelijk – en naar alle redelijkheid – aan doet of hebt gedaan om dit te voorkomen. Het is essentieel om dit snel en compleet in beeld te kunnen brengen. Op welke manier kan automatisering dit eenvoudig borgen binnen de bestaande processen? 

ICT is de sleutel om zonder al te veel gedoe je CDD te implementeren. Goed ingerichte automatisering en data analyse zullen in dit geval het verschil maken. Met ICT vertaal je een eigen gecreëerd risicoprofiel naar geautomatiseerde checks die keer op keer de data matchen met verschillende databases. Aan de hand van verschillende meetmomenten heeft een bedrijfssysteem optimaal en voldoende inzicht om een bepaald risico in beeld te brengen en daar waarden aan toe te kennen. De kracht van ICT zit hem hier niet zozeer in het automatisch en real-time checken van data, maar het formuleren van een uitkomst.

Door gebruik te maken van data en de mogelijkheid om dit in de juiste context te kunnen plaatsen krijgen bedrijven meer en vooral beter inzicht in klanten. Met ICT zorg je er eigenlijk voor dat ook dat laatste stapje, het analyseren van het risicoprofiel naar een eenduidig advies, duidelijk en helder naar je team wordt gepresenteerd. Bij een zogeheten ‘’red flag’’ gaat er een alert af en is er direct een totaaloverzicht met cruciale informatie beschikbaar: waar wringt de schoen en waar is er extra aandacht vereist? Meteen duidelijkheid! Voor zowel het management als de werkvloer.

CodeCast en de oplossingen voor jouw CDD processen

Wil je meer weten over onze visie op CDD en hoe je dat met ICT-oplossingen in jouw bedrijf of afdeling kan implementeren? Kom in contact met Frans. Hij vertelt je er graag meer over en kan je onze ontwikkelingen en oplossingen laten zien op het gebied van het automatiseren van je CDD-processen.

Dit is het tijdperk van de digitale transformatie

Dit is het tijdperk van de digitale transformatie. Van big data, kunstmatige intelligentie en instant service. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en verwachtingen veranderen net zo snel mee. Mensen verwachten steeds meer. En ze verwachten het nú. Dit tijdperk vraagt om een nieuw soort efficiency, om optimalisatie tot ver achter de komma. Het vraagt om slimme, doelgerichte automatisering van bedrijfsprocessen en integratie van systemen die dat mogelijk maakt.

Als je het ons vraagt gaat digitale transformatie over efficiency én over mensen. Over directe resultaten én over de toekomst van jouw bedrijf. CodeCast. Your guide in digital transformation.