Customer Due Diligence in context

Uit verschillende databronnen komen een aantal zaken naar voren die nadere aandacht verdienen met betrekking tot een nieuwe potentiële zakenrelatie ‘’A’’. Na een zorgvuldige analyse blijkt uit de data van deze case dat er op een schaal van een tot tien een risicocijfer van acht wordt gegeven. Na het afwegen van de data en de case wordt er in dit geval de keuze gemaakt om geen zaken te doen met ‘’A’’. Het lastige aan CDD is dat identieke data in een andere context een compleet ander risicoprofiel kan opleveren.

In de eerste situatie is de conclusie dat er beter geen zaken gedaan kan worden, terwijl er in een andere case een aanvaardbaar risico kan worden genomen. Context, data en analyse zijn van groot belang om een juiste beoordeling te kunnen maken. Waar er bij klant ‘’A’’ met een risicocijfer van acht alle alarmbellen af gaan, kan dit bij klant ‘’B’’ in theorie minder of zelfs geen problemen opleveren. Als we het hebben over CDD is daarom alles afhankelijk van de situatie.