Bewezen onwelwillendheid

Een eerste stap is om potentiƫle klanten, die bewezen hebben niet te willen of kunnen betalen, te identificeren. Daarvoor kan het Centraal Insolventieregister gebruikt worden; dit bevat de gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen.

Om het risico nog verder in kaart te brengen, zijn er diverse mogelijkheden die uitsluitsel geven op basis van

een kredietscore. Deze controles zijn niet gratis, zoals het Centraal Insolventieregister, maar worden door commerciƫle partijen tegen een relatief laag bedrag uitgevoerd. Wat er vervolgens met deze score gebeurt, is aan jou als de aanbieder van het product of de dienst. Denk bijvoorbeeld aan het volledig afwijzen van de klant, maar ook het vragen om vooruitbetaling of een borg behoren tot de mogelijkheden.