First things first

Tijdens de eerste oriënterende gesprekken die we voerden, kwam de enorme beleving van zowel de directie, maar zeker ook van de medewerkers, naar voren. Dit was geen ‘gewoon hardwerkend team’. Hier speelden passie, gedrevenheid, uitstraling, kwaliteit van diensten en het luxe product, aandacht voor de klant en persoonlijke motivatie een beslissende rol.

 

Heel bewust hebben we de keuze gemaakt om zowel de directie als medewerkers vanaf de allereerste

gesprekken in het gehele proces te betrekken. Op deze manier was iedereen betrokken en konden we waarborgen dat we vanuit alle perspectieven tot juiste beslissingen zouden komen. Dit kon alleen als er vanaf het eerste moment draagvlak zou zijn voor de nieuwe plannen en oplossingsrichtingen. Zonder betrokkenheid van medewerkers is een nieuwe werkwijze vrijwel altijd gedoemd te mislukken of wordt er niet het optimale resultaat behaald. Deze aanpak lijkt heel logisch, maar vormt in de praktijk vaak niet de basis.