Voorkom onnodig werk

De directie en medewerkers hanteerden in het algemeen dezelfde werkwijze en de bedrijfsprocessen werden door iedereen grotendeels op dezelfde wijze gevolgd. Het eigenlijke vraagstuk was dus niet of de bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden moesten worden. De bestaande processen speelden in eerste aanleg geen directe rol en waren niet van vitaal belang; ze stonden de omzet en winstgevendheid niet in de weg.

In overleg met de klant werd vastgesteld dat de eerste gedachte – om alle bedrijfsprocessen door te nemen en in kaart te brengen – niet directe aandacht vereiste. De nadruk kwam al vrij snel te liggen op de vastlegging en waardering van alle data. Hoe, waar, op welk moment en op welke wijze werden de data vastgelegd en zichtbaar gemaakt? Werd ook alle belangrijke informatie opgeslagen, of vergaten ze in de haast van het moment nog wel eens iets te noteren? De hamvraag was dan ook: wie beschikte op welk moment over welke data?