Het uitkiezen en het implementeren van een CRM-systeem

De volgende stap in het proces? Aan de hand van het bovenstaande verhaal en pakket van eisen moet er nu een diepgaand onderzoek naar de selectie van een goed en flexibel CRM-systeem gaan plaatsvinden. Het is belangrijk om goed in kaart te brengen of en hoe de migratie van bestaande gegevens en data gerealiseerd kan worden. De klant moet voorbereid worden op wat er op hen afkomt. Welke verwachtingen kunnen ze hebben van het systeem, de hosting en van CodeCast als begeleider? Het werk is niet klaar als het CRM-systeem staat

en werkt. Dan begint eigenlijk pas het echte werk voor zowel de klant als CodeCast. Met de basis goed op orde kunnen we de bedrijfsprocessen verder gaan optimaliseren, zodat de onderneming verder kan groeien en haar doelstellingen kan realiseren: de werkdruk beter verdelen, meer omzet draaien en een poule van klanten in het hogere segment.