Strategie

CRM deel 1 – Header

11 november 2022

De eerste hulpvraag van de directie en medewerkers was: ‘’Is het mogelijk om het telefoonverkeer beter te managen? Er komt teveel telefoonverkeer op één persoon terecht.’’ Daarnaast was er de ambitie om uit te breiden: ‘’Hoe kunnen we vanuit de huidige succesvolle organisatie naar een hoger segment groeien qua type klanten, omzet en winstgevendheid?’’.