teveel verschillende data op verschillende plaatsen