het is echt van cruciaal belang dat de top van de organisatie het belang van verandering erkent