Het implementeren van Change Management in een organisatie? Doe je dat met het inrichten van bepaalde processen, een dashboard of data-management?

‘Ik zie het als volgt: een ondernemer is een doener. Die start met het doen waar hij of zij goed in is. CEO’s zijn vaak geen ondernemers; dat zijn mensen die geleerd hebben over structuren, bedrijven en organisaties, maar dat ‘onderbuikgevoel’ hebben ze vaak niet. Het nadeel van een ondernemer is weer dat ze vaak niet in de gaten hebben wat ze wel of niet goed doen. Als een CEO bepaalde dingen bedenkt zonder die ingeving bij de verkoopdirecteur of marketingafdeling te checken, kun je niet innoveren. De top van de organisatie moet het belang van verandering erkennen en actief ondersteunen; dat kan alleen als ze in contact staan met de werkvloer en de mensen over wie de verandering vaak gaat.

Nogmaals, het is echt van cruciaal belang dat de top van de organisatie het belang van verandering erkent en actief ondersteunt en uitdraagt naar de medewerkers; dan ga je een etage lager naar alle afdelingen en bedrijfsprocessen en vervolgens richt je processen zo in dat alles zichtbaar en vooral ook meetbaar wordt. Verschillende afdelingen en bedrijfsprocessen kunnen verschillende meetpunten hebben, afhankelijk van hun doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan Marketing & Communicatie versus Logistiek. Daarom is het belangrijk om een combinatie van gegevensbeheer, procesautomatisering en eventueel dashboards te gebruiken om veranderingen in de hele organisatie te ondersteunen.’