Automatisering moet ten alle tijden in dienst staan van de bedrijfsvoering

De kwaliteit van automatisering staat hiermee in directe relatie tot de kwaliteit van de bedrijfsstrategie en de lange termijn doelstellingen. Dit betekent uiteraard niet dat de hovenier in het eerdere voorbeeld de spreadsheet in zijn geheel had moeten overslaan en meteen een “groter” systeem had moeten kiezen. Dit betekent dat de hovenier een inschatting had kunnen maken wanneer het punt bereikt zou worden waarop de spreadsheet niet meer toereikend zou zijn en wellicht al had kunnen voorsorteren op de keuze voor een alternatief systeem. Voordat de spreadsheet een probleem zou worden.

Dat is de theorie. In de praktijk werken deze processen een stuk minder lineair. Legio bedrijven werken met systemen die suboptimaal zijn met betrekking tot de bedrijfsvoering of lange termijn strategie. Vaak ontstaan op deze manier werkprocessen in dienst van de automatisering. De wereld op zijn kop. Het concept achter niet verstorende automatisering is het begeleiden en ondersteunen van bedrijven door op de juiste momenten en plekken de meest geschikte vorm van automatisering te kiezen.

Dit houdt niet in dat elke keuze van een bedrijf met betrekking tot automatisering in twijfel getrokken moet worden en direct moet worden overgegaan tot vervanging. De tot dan gemaakte keuzes hoeven niet perfect te zijn om wel degelijk, in meer of mindere mate, in dienst te staan van de bedrijfsvoering. Het vervangen van een compleet systeem is juist enorm verstorend en gaat over het algemeen gepaard met verlies van kennis en investeringen. Het draait om het identificeren van de problematische processen waarbij de bedrijfsvoering op een negatieve manier beïnvloed wordt en specifiek daar ingrijpen.