Onverstoord automatiseren is een proces op zichzelf waarbij steeds op strategisch niveau bekeken moet worden of en zo ja, wat er geautomatiseerd moet worden om de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Werkprocessen staan centraal in dit vraagstuk. Het is daarbij zaak om altijd kritisch te blijven en steeds weer de vraag te stellen: moet dit nu wel geautomatiseerd worden? Het is enorm verleidelijk om zoveel mogelijk te willen automatiseren, maar dat is zelden een rendabele strategie. Door automatisering mee te nemen in de doelstellingen en de lange termijn strategie van het bedrijf is deze vraag makkelijker te beantwoorden. Systemen en automatisering zijn op deze manier geen remmend anker, maar aanjager van zowel het bedrijf als het personeel.