Integratie

Veel bedrijven maken vaak gebruik van verschillende gespecialiseerde softwarepakketten. Logisch, maar wanneer er gebruik gemaakt wordt van meerdere pakketten met overlappende functionaliteiten kunnen er problemen ontstaan. Inconsistentie in gegevens, overlappende data. Met de dienst ‘integratie’ zorgen we ervoor dat de juiste data op de juiste plek en op het juiste moment beschikbaar is. Zo worden gespecialiseerde pakketten zo efficiënt mogelijk benut zonder dat de organisatie onnodig belast wordt met de controle en validatie van gegevens.

Processen

De dienst ‘processen’ sluit naadloos aan op integratie. Waar het bij integratie draait om een technische behoefte is ‘processen’ opgezet vanuit een bedrijfsmatige behoefte, dus in dienst van de gebruiker. Middels Business Processes Modeling zorgen wij voor een feilloze automatische aansturing van gebeurtenissen, acties en data, in dienst van jouw bedrijfsdoelstellingen. Zo creëren we inzicht door datastromen uit verschillende systemen efficiënt te combineren en kunnen we zorgen voor externe aansturing van de verschillende systemen zónder tussenkomst van de gebruiker, maar puur op basis van gebeurtenissen. De processen komen tot leven via een heldere visualisatie, zodat deze makkelijk kunnen worden gecontroleerd en direct duidelijk wordt waar zich eventuele bottlenecks bevinden.