Platform

Om de integratie van systemen en automatische aansturing van processen overzichtelijk, snel en robuust in te kunnen richten, bieden we onze klanten een technisch platform dat zowel in de cloud als lokaal te hosten is. Het biedt alle tools om te voorzien in integratie tussen systemen, het automatisch aansturen van bedrijfsprocessen, monitoring en rapportage.

Bestaande of nieuwe integraties

Bij de integratie tussen systemen kan gebruik worden gemaakt van ongeveer 200 bestaande integraties. Maar het toevoegen van nieuwe integraties op basis van behoefte is ook altijd mogelijk.

BPMN 2.0 standaard

Het automatisch aansturen van bedrijfsprocessen wordt gerealiseerd middels de BPMN 2.0 standaard. Deze BPMN processen (flowcharts) kunnen door ons, door onze klanten of gezamenlijk worden opgesteld en ingeladen in het platform.

Correcte uitvoer

Het platform draagt de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoer op basis van het BPMN model.

Inzichtelijke cockpit

Het beheer en onderhoud van de integraties en processen verloopt via onze cockpit, waarbij je de beschikking hebt over een uniek grafisch inzicht in de integraties en lopende processen.

Interactie met processen

Het platform laat gebruikers interacteren met processen.