Automatisering

Onverstoord automatiseren

27 april 2022

Elke organisatie is tegenwoordig in meer of mindere mate afhankelijk van automatisering. Omdat op het eerste gezicht de keuzes op het gebied van automatisering misleidend simpel zijn, hebben veel bedrijven nog geen strategie met betrekking tot de automatisering van de bedrijfsvoering.

Een onontkoombaar proces

Elk bedrijf is tegenwoordig in meer of mindere mate afhankelijk van automatisering. Dit gaat soms over simpele onderwerpen zoals het e-mailen met relaties of het stroomlijnen van de boekhouding en voorraadbeheer. Een meer complexe casus kan plaatsvinden wanneer er vanuit een overheidsinstantie nieuwe regels worden opgelegd die je min of meer dwingen om te automatiseren. Veel bedrijven hebben in de basis van hun bedrijfsvoering geen affiniteit met IT. De uitdaging is dat deze organisaties, door steeds verdergaande vormen van automatiseren, toch gedwongen worden om zich hiermee bezig te gaan houden. 

Op het eerste gezicht zijn keuzes op het gebied van automatisering misleidend simpel. Het kiezen voor een boekhoudsysteem als beginnend hovenier is hierbij een mooi voorbeeld: in eerste instantie kan het gebruik van een spreadsheet volstaan, er zijn immers nog weinig klanten. Met verloop van tijd komt daar echter een grote zakelijke klant bij met meerdere locaties en aparte eisen betreft de facturatie, werknemers, salarisadministratie en inkoop. De hovenier kan wel blijven vertrouwen op de spreadsheet, maar er komt een moment dat dit simpelweg niet meer toereikend is. Hoe nu verder? Het draait hierbij vooral om strategie. Daarnaast toont het de noodzaak om automatisering te koppelen aan de lange termijn doelstellingen van een bedrijf.

Achter de feiten aanlopen

Bij veel bedrijven is strategie met betrekking tot automatisering geen vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit is ook volkomen begrijpelijk, want de hovenier wil zich graag bezighouden met het maken van mooie tuinen en niet met een lange termijn strategie voor het automatiseren van zijn boekhouding. “Wie dan leeft, wie dan zorgt”: als het een probleem wordt, dan kijken we ernaar. In dit geval is automatisering altijd reactief, geboren vanuit noodzaak en met het oplossen van een acuut probleem als primair doel. Dit is een van de voornaamste redenen waarom automatisering vaak als verstorend of invasief wordt beschouwd: het kost tijd, geld, breekt bestaande werkprocessen en introduceert (onvoorziene) bijeffecten. De verandering wordt niet gedreven door een voorspelbaar en geaccepteerd groeiproces, maar vanuit acute problematiek.

Met het voorbeeld van de hovenier is dit ook duidelijk te illustreren. De spreadsheet is niet toereikend om de boekhouding van het groeiende bedrijf te ondersteunen. De hovenier zal dus meer tijd moeten spenderen aan de boekhouding. Dit gaat weer ten koste van de dienstverlening aan klanten. Hier ontstaat een probleem voor de hovenier: het selecteren van een nieuw systeem wordt een noodzaak en het oplossen van het ontstane probleem de primaire eis. Dit zet de deur open voor tunnelvisie, eilandjes denken, en korte termijn handelen. Welke keuze de hovenier ook maakt, er zal geïnvesteerd moeten worden in die keuze: de bestaande boekhouding zal overgezet moeten worden en er zullen nieuwe werkprocessen ontstaan. Het nieuwe systeem zal wel degelijk oplossing bieden, maar op de lange termijn, zonder strategie is het nog maar de vraag of dit de beste oplossing is. Zelfs al zou deze realisatie later plaatsvinden dan nog zal de hovenier niet staan te springen om zijn keuze te heroverwegen. De investering is immers gedaan en elke euro kan maar één keer uitgegeven worden.

Voortschrijdend inzicht

Automatisering moet ten alle tijden in dienst staan van de bedrijfsvoering

De kwaliteit van automatisering staat hiermee in directe relatie tot de kwaliteit van de bedrijfsstrategie en de lange termijn doelstellingen. Dit betekent uiteraard niet dat de hovenier in het eerdere voorbeeld de spreadsheet in zijn geheel had moeten overslaan en meteen een “groter” systeem had moeten kiezen. Dit betekent dat de hovenier een inschatting had kunnen maken wanneer het punt bereikt zou worden waarop de spreadsheet niet meer toereikend zou zijn en wellicht al had kunnen voorsorteren op de keuze voor een alternatief systeem. Voordat de spreadsheet een probleem zou worden.

Dat is de theorie. In de praktijk werken deze processen een stuk minder lineair. Legio bedrijven werken met systemen die suboptimaal zijn met betrekking tot de bedrijfsvoering of lange termijn strategie. Vaak ontstaan op deze manier werkprocessen in dienst van de automatisering. De wereld op zijn kop. Het concept achter niet verstorende automatisering is het begeleiden en ondersteunen van bedrijven door op de juiste momenten en plekken de meest geschikte vorm van automatisering te kiezen.

Dit houdt niet in dat elke keuze van een bedrijf met betrekking tot automatisering in twijfel getrokken moet worden en direct moet worden overgegaan tot vervanging. De tot dan gemaakte keuzes hoeven niet perfect te zijn om wel degelijk, in meer of mindere mate, in dienst te staan van de bedrijfsvoering. Het vervangen van een compleet systeem is juist enorm verstorend en gaat over het algemeen gepaard met verlies van kennis en investeringen. Het draait om het identificeren van de problematische processen waarbij de bedrijfsvoering op een negatieve manier beïnvloed wordt en specifiek daar ingrijpen.

Twee stappen vooruit; een stap achteruit

Ook hier is de problematiek te illustreren met het voorbeeld van de hovenier. Na het aanschaffen van het nieuwe boekhoudpakket is het acute probleem opgelost en werkt de boekhouding weer naar behoren. De spreadsheet had echter een mogelijkheid om de actuele voorraad van de hovenier in de boekhouding te administreren. Op deze manier had de hovenier zijn inkoop, verkoop en voorraad op een plek. Het nieuwe boekhoudsysteem voorziet daar niet in wat betekent dat de hovenier voor deel blijft vertrouwen op de spreadsheet. Op dit moment ontstaat er voor de hovenier een nieuw werkproces, in dienst van de automatisering. Hij zal nu immers handmatig de koppeling tussen voorraad en boekhouding moeten bijhouden. Een vervelend bijeffect wat het netto positieve resultaat van het nieuwe systeem kleiner maakt.

Voor met name werknemers en uitvoerend personeel kan zo’n situatie behoorlijk frustreren. Naast de verstoring van de werkzaamheden door het automatiseringsproces zelf kunnen de nieuwe werkprocessen als gevolg van die automatisering betekenen dat werknemers voor hun gevoel, of ook daadwerkelijk, minder tijd kunnen besteden aan nuttige werkzaamheden.

De juiste timing
is cruciaal

Onverstoord automatiseren is een proces op zichzelf waarbij steeds op strategisch niveau bekeken moet worden of en zo ja, wat er geautomatiseerd moet worden om de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Werkprocessen staan centraal in dit vraagstuk. Het is daarbij zaak om altijd kritisch te blijven en steeds weer de vraag te stellen: moet dit nu wel geautomatiseerd worden? Het is enorm verleidelijk om zoveel mogelijk te willen automatiseren, maar dat is zelden een rendabele strategie. Door automatisering mee te nemen in de doelstellingen en de lange termijn strategie van het bedrijf is deze vraag makkelijker te beantwoorden. Systemen en automatisering zijn op deze manier geen remmend anker, maar aanjager van zowel het bedrijf als het personeel.

Codecast en het onverstoord automatiseren van jouw bedrijfsprocessen

Wil je meer weten over onze visie op het onverstoord automatiseren van jouw bedrijfsprocessen? En hoe je dat met IT kan realiseren? Kom in contact met Frans. Hij kan je alles vertellen over onze ontwikkelingen en oplossingen.

Dit is het tijdperk van de digitale transformatie

Dit is het tijdperk van de digitale transformatie. Van big data, kunstmatige intelligentie en instant service. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en verwachtingen veranderen net zo snel mee. Mensen verwachten steeds meer. En ze verwachten het nú. Dit tijdperk vraagt om een nieuw soort efficiency, om optimalisatie tot ver achter de komma. Het vraagt om slimme, doelgerichte automatisering van bedrijfsprocessen en integratie van systemen die dat mogelijk maakt.

Als je het ons vraagt gaat digitale transformatie over efficiency én over mensen. Over directe resultaten én over de toekomst van jouw bedrijf. CodeCast. Your guide in digital transformation.