User Experience

Wat is UX en welke impact heeft het op je business?

19 december 2022

Werken met een traag, onoverzichtelijk en niet-geoptimaliseerd digitaal systeem of customer experience is voor niemand goed. De gebruikerstevredenheid komt in gevaar, het gebruik ervan is niet intuïtief en de productiviteit wordt negatief beïnvloed. UX focust op het voorkomen van deze problemen.

Computer says no …

Werken met een traag, onoverzichtelijk en niet-geoptimaliseerd digitaal systeem of customer experience is voor niemand goed. De gebruikerstevredenheid komt in gevaar, het gebruik ervan is niet intuïtief en de productiviteit wordt negatief beïnvloed. UX focust op het voorkomen van deze problemen. Een UX-designer lost deze problemen op.

Wat doet een UX-designer?

UX staat voor user-experience en richt zich op de houding en emoties van de consument tijdens het gebruiken van producten of diensten. Een UX-designer houdt zich bezig met een dieper inzicht te krijgen in gebruikers, de mogelijkheden en de beperkingen die ze ervaren met als doel deze te wijzigen en zodoende de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

UX-design kan ook worden geïmplementeerd op een manier die aansluit bij zakelijke doelstellingen. Wanneer je informatie over jouw producten of diensten verzamelt, kan je met UX bepalen waar er wijzigingen aan een service of product aangebracht kunnen worden om meer bruikbare, wenselijke, toegankelijke, vindbare en geloofwaardige informatie te genereren.

UX vs. UI

User-experience vs. user-interface

De termen UX en UI worden vaak naast elkaar gebruikt, maar betekenen zeker niet hetzelfde: user-interface verwijst naar het ontwerp van gebruikersinterfaces voor digitale producten. Het belangrijkste doel van UI is om de bruikbaarheid van deze apparaten te maximaliseren en de user-experience aan te vullen. Het ontwerp van de user-interface is gericht op het anticiperen op wat een gebruiker mogelijk kan doen.

Het belangrijkste verschil tussen user-interface en user-experience is dat laatstgenoemde de nadruk legt op het algehele gevoel van het product of dienst. User-interface gaat veel meer over hoe een product eruitziet. Daarnaast is UX over het algemeen van toepassing op elk type product of dienst, terwijl UI zich voornamelijk richt op digitale producten.

Waarom is UX belangrijk?

Laten we ons weer richten op de user-experience. De volgende situatie is voor de meeste mensen wel herkenbaar: je moet wachten tot een website, app of programma opent of reageert. Vervolgens verlaat je het systeem uit ongeduld, omdat het laden te lang duurt. Dit is een simpel, maar belangrijk voorbeeld dat aantoont dat de gebruikerservaring ontzettend belangrijk is om klanten te behouden. Als gebruikers je product niet graag gebruiken, kan dit leiden tot een slechte reputatie en verlies van inkomsten omdat je klanten ervoor kiezen naar de concurrent te gaan.

Het succes van je product, dienst of bedrijf kan sterk afhangen van een effectieve en efficiënte gebruikerservaring. Door prioriteit te geven aan de behoeften van je klanten, te leren over hun verwachtingen en die verwachtingen vervolgens weet te overtreffen, krijg je tevreden klanten. Het vergroot de kans dat ze uiteindelijk loyaal worden en blijven terugkeren. Een goede user-experience zal uiteindelijk altijd in je voordeel werken: hoe loyaler de klanten, hoe succesvoller je bedrijf omdat je na verloop van tijd meer klanten zal vasthouden.

Een fractie van een seconde

Wat maakt een goede user-experience?

Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Het duurt slechts een fractie van een seconde voor gebruikers een mening vormen over een product of dienst. Als deze eerste indruk niet voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker, leidt dit vaak tot vertrek. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de aandacht van de gebruiker zo snel mogelijk wordt gegrepen om daarop verder te kunnen bouwen.

Daarnaast is de vindbaarheid van de juiste functionaliteiten of informatie van cruciaal belang. Een van de meest frustrerende problemen die gebruikers ervaren, is dat ze niet kunnen vinden waar ze naar zoeken. Het is even belangrijk om de gebruiker betrokken en geïntrigeerd te houden tijdens het gebruik van het product. Maak het navigeren makkelijk voor de gebruiker en toon relevante informatie en functionaliteiten waar de gebruiker in geïnteresseerd is.

Als derde is het belangrijk om rekening te houden met toegankelijkheid en personalisatie; niet elke gebruiker is gelijk. Zeker in complexe systemen zijn er vaak verschillende soorten gebruikers die op afzonderlijke manieren met het systeem moeten omgaan. Dit kan onoverzichtelijkheid veroorzaken en de productiviteit sterk verminderen. Elke functionaliteit die niet bruikbaar is, zal onnodig tijd en energie verspillen. Om dit te voorkomen, is het essentieel om het type gebruiker te identificeren en ze een optimale en gepersonaliseerde versie van het systeem te bieden. Het resultaat? Ze kunnen ongehinderd hun taken uitvoeren.

Hoe verbeter je jouw user-experience?

Wanneer UX-ontwerpers een nieuw product maken, volgen ze doorgaans een gebruikersgericht ontwerpproces, waarbij ze ervoor zorgen dat elke beslissing wordt geëvalueerd en wordt gekeken of een functie zinvol is of waarde aanbiedt voor de gebruikers. Om het product of de dienst te verbeteren, is het belangrijk om gebruikersfeedback te ontvangen en te verwerken. Dit kan worden gedaan door de klantenservice of manieren aan te bieden om problemen direct te melden. Via deze wegen kunnen klachten en feedback verzameld worden om ze vervolgens door te spelen aan het technische team. Zij zullen dan door middel van bruikbaarheidstesten (ook wel Guerilla Usability Testing genoemd) mogelijke implementaties testen en wireframes aanpassen om de problemen op te lossen.

Gedrag zelf bepalen en vormen

Het psychologische aspect van UX

Het is belangrijk om te weten hoe je een goede UX maakt, maar het is uiteindelijk nog veel belangrijker om te begrijpen waarom sommige UX-keuzes goed zijn en wat ze effectief maakt. Als je begrijpt welke psychologische effecten bepaalde UX-elementen op gebruikers hebben, kun je de manier waarop een gebruiker met jouw product moet omgaan zelf bepalen en vormen.

Het psychologische aspect van gebruikerservaring is de studie van hoe mensen zich voelen, denken en reageren wanneer ze interactie hebben met een product, dienst of omgeving. En het weten van wat mensen motiveert, hoe ze zich gedragen en reageren op bepaalde feedback is belangrijk om de psychologische reactie van de gebruiker te benutten.

Een voorbeeld van veel voorkomende UX-feedback is de behoefte aan geanimeerde interface-elementen. Dit kan worden gebruikt om de gebruikersinterface te verbeteren, intuïtiever te maken en een emotionele reactie van de gebruiker te creëren. Deze emotionele reactie leidt dan – hopelijk – tot een gewenste actie. In dit geval zorgt de animatie ervoor dat de gebruiker onbewust de drang krijgt om actie te ondernemen na het zien van deze animatie. Een visuele bevestiging is erg belangrijk om een soepele en ongehinderde gebruikerservaring te behouden. De gewenste acties kunnen klein zijn: denk bijvoorbeeld aan het naar de volgende stap gaan in een multi-step proces, of een grotere actie die de gebruiker verleidt om een nog betere of grotere aankoop te doen. Het doel is om de gebruiker te helpen, zodat hij of zij weet wat de volgende stap is om het proces gaande te houden.

UX-optimalisatie is onmisbaar voor de moderne ondernemer

Er zijn veel manieren om de gebruikerservaring te verbeteren, maar het belangrijkste is dat het met de juiste intentie wordt gedaan: een UX-designer moet begrijpen wat de gebruikers nodig hebben. Als je erin slaagt de UX te perfectioneren, vergroot het niet alleen de klanttevredenheid, maar zal het op de lange termijn ook veel voordelen opleveren voor het bedrijf.

CodeCast en het automatiseren van jouw data en bedrijfsprocessen

Wil je meer weten over onze visie op het onverstoord automatiseren en visualiseren van jouw data of bedrijfsprocessen? En hoe je dat met IT kan realiseren? Kom in contact met Frans. Hij kan je alles vertellen over onze ontwikkelingen en oplossingen.

Dit is het tijdperk van de digitale transformatie

Van big data, kunstmatige intelligentie en instant service. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en verwachtingen veranderen net zo snel mee. Mensen verwachten steeds meer. En ze verwachten het nú. Dit vraagt om een nieuw soort efficiency, om optimalisatie tot ver achter de komma. Het vraagt om slimme, doelgerichte automatisering van bedrijfsprocessen en integratie van systemen die dat mogelijk maakt.

Als je het ons vraagt gaat digitale transformatie over efficiency én over mensen. Over directe resultaten én over de toekomst van jouw bedrijf. CodeCast. Your guide in digital transformation.